ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ

στις 02 Ιουνίου 2017

Η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου καλεί το Σώμα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού μας Συμβουλίου στον Πλάτανο, την 8η Ιουνίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.30, για συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010:

  1. Έγκριση 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λέρου οικονομικού έτους 2017.
  2. Λήψη εκ νέου της απόφασης που αφορά την αγορά οικοπέδου, το οποίο συνορεύει με το κοιμητήριο «Ταξιάρχης».
Περισσοτερα...
στις 02 Ιουνίου 2017

Σας καλώ στις 9 Ιουνίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ., στο Δημαρχείο, σε τακτική συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα:

  1. Έγκριση ή μη του Πρακτικού Αξιολόγησης οικονομικών προσφορών και ορισμού προσωρινών αναδόχων του δημόσιου ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών Δήμου και ΔΟΠΑΙΣΑΠ για το έτος 2017-2018».
  2. Εισήγηση για μείωση τελών σύνδεσης στο δίκτυο αποχέτευσης του Δήμου Λέρου.
Περισσοτερα...
στις 02 Ιουνίου 2017

Σας καλώ στις 6 Ιουνίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ., στο Δημαρχείο, σε τακτική συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα:

  1. Ανάκληση – αποδέσμευση ποσών από διάφορες Α.Α.Υ.
  2. Έγκριση και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού του Δήμου, που αφορούν δαπάνες σταθερού χαρακτήρα ή περιοδικού χαρακτήρα
Περισσοτερα...
στις 26 Μαϊος 2017

Σας καλώ στις 30 Μαΐου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ., στο Δημαρχείο, σε τακτική συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα:

Περισσοτερα...
στις 15 Μαϊος 2017

Σας καλούμε στις 19 Μαΐου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού μας Συμβουλίου στον Πλάτανο, με θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:

Περισσοτερα...
στις 12 Μαϊος 2017

Σας καλώ στις 16 Μαΐου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ., στο Δημαρχείο, σε τακτική συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα:

Περισσοτερα...
στις 01 Μαϊος 2017

Σας καλούμε στις 7 Απριλίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού μας Συμβουλίου στον Πλάτανο, με θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:

Περισσοτερα...
στις 28 Απριλίου 2017

Σας καλώ στις 2 Μαΐου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., στο Δημαρχείο, σε τακτική συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα:

Περισσοτερα...
στις 21 Απριλίου 2017

Σας καλώ στις 25 Απριλίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., στο Δημαρχείο, σε τακτική συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα:

Περισσοτερα...
στις 19 Απριλίου 2017

Ο Δήμος Λέρου προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους προκειμένου να εγγραφούν σε καταλόγους αντίστοιχων κατηγοριών, να υποβάλλουν αιτήσεις για τη συμμετοχή τους στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Κληρώσεων, που αφορά απ΄ ευθείας αναθέσεις Έργων, Μελετών και Παροχής Τεχνικών και Λοιπών Συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών, για το έτος 2017.

Περισσοτερα...