ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΕΡΟΥ

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λέρου απαρτίζεται από τους κάτωθι:

 • ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ - Δήμαρχος
 • ΣΟΡΟΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - Αντιδήμαρχος
 • ΜΕΡΑΜΠΕΛΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - Αντιδήμαρχος
 • ΠΑΠΑΦΩΤΗ ΜΑΡΙΑ - Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
 • ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ - Δημοτικός Σύμβουλος
 • ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - Δημοτικός Σύμβουλος
 • ΖΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - Δημοτικός Σύμβουλος
 • ΚΑΡΠΑΘΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - Δημοτικός Σύμβουλος
 • ΚΑΣΤΗ ΜΑΡΙΑ - Δημοτικός Σύμβουλος
 • ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - Δημοτικός Σύμβουλος
 • ΚΟΚΚΙΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ - Δημοτικός Σύμβουλος
 • ΜΠΙΛΛΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ - Δημοτικός Σύμβουλος
 • ΚΟΝΤΡΑΦΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ - Δημοτικός Σύμβουλος
 • ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ - Δημοτικός Σύμβουλος
 • ΚΟΝΤΡΑΦΟΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ - Δημοτικός Σύμβουλος, Επικεφαλής Μείζονος Αντιπολίτευσης
 • ΛΟΥΛΟΥΔΙΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ - Δημοτικός Σύμβουλος
 • ΚΟΥΜΠΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - Δημοτικός Σύμβουλος
 • ΠΑΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - Δημοτικός Σύμβουλος
 • ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ - ΜΙΧΑΗΛ - Δημοτικός Σύμβουλος
 • ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΤΖΑΝΟΥΔΑΚΗ - Δημοτικός Σύμβουλος
 • ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΣΤΥΛΙΑΝΗ - Δημοτικός Σύμβουλος
 • ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - Δημοτικός Σύμβουλος