ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΕΡΟΥ

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λέρου απαρτίζεται συνολικά από 21 δημοτικούς συμβούλους και εκπροσωπούνται σε αυτό οι παρακάτω δημοτικές παρατάξεις:

 1. Παράταξη "Λέρος, με όραμα και σχέδιο για όλους", επικεφαλής Κόλιας Μιχάλης
 2. Παράταξη "Νέα πορεία για τη Λέρο", επικεφαλής Παυλής Γεώργιος
 3. Παράταξη "Λέρος νέα αρχή", επικεφαλής Λουλουδιάς Στυλιανός
 4. Παράταξη "Λέρος - Το μέλλον σου ανήκει", επικεφαλής Σοροκάκης Ιωάννης

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λέρου απαρτίζεται από τους κάτωθι:

Δήμαρχος Λέρου:

Κόλιας Μιχάλης

Προεδρείο Δημοτικού Συμβουλίου Λέρου:

Πρόεδρος: Παπαφώτη Μαρία

Αντιπρόεδρος: Ασβεστάς Ευάγγελος

Γραμματέας: Καραμπάτης Μιχαήλ

Αντιδήμαρχοι:

Αντιδήμαρχος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης: Τσακυριός Αναστάσιος

Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών: Καστής Δημήτριος 

Αντιδήμαρχος Κοινοφελών Δικτύων: Μπίλλης Νεκτάριος

Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - Καθαριότητας: Μεραμπελιώτης Βασίλειος 

Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας & Πολιτισμού: Μαριέττα Κανάρη


Πρόεδρος Δημοτικού Οργανισμού Παιδικών Σταθμών - Αθλητισμού - Πολιτισμού (ΔΟΠΑΙΣΑΠ): Γρεκός Κυριάκος

Πρόεδρος Λιμενικού Ταμείου Λέρου: Κοκκώνης Νεκτάριος


Οι 21 Δημοτικοί Σύμβουλοι:

 1. Μεραμπελιώτης Βασίλειος (Παράταξη "Λέρος, με όραμα και σχέδιο για όλους")
 2. Μπίλλης Νεκτάριος (Παράταξη "Λέρος, με όραμα και σχέδιο για όλους")
 3. Μαριέττα Κανάρη (Παράταξη "Λέρος, με όραμα και σχέδιο για όλους")
 4. Καστής Δημήτριος (Παράταξη "Λέρος, με όραμα και σχέδιο για όλους")
 5. Παπαφώτη Μαρία (Παράταξη "Λέρος, με όραμα και σχέδιο για όλους")
 6. Τσακυριός Αναστάσιος (Παράταξη "Λέρος, με όραμα και σχέδιο για όλους")
 7. Γρεκός Κυριάκος (Παράταξη "Λέρος, με όραμα και σχέδιο για όλους")
 8. Κοκκώνης Νεκτάριος (Παράταξη "Λέρος, με όραμα και σχέδιο για όλους")
 9. Παυλής Γεώργιος (Παράταξη "Νέα πορεία για τη Λέρο")
 10. Ασβεστάς Ευάγγελος (Παράταξη "Νέα πορεία για τη Λέρο")
 11. Κουμπάρος Ιωάννης (Παράταξη "Νέα πορεία για τη Λέρο")
 12. Κλήμης Κωσταντίνος (Παράταξη "Νέα πορεία για τη Λέρο")
 13. Λουλουδιάς Στυλιανός (Παράταξη "Λέρος νέα αρχή")
 14. Μουντάκης Δημήτριος (Παράταξη "Λέρος νέα αρχή")
 15. Καραμπάτης Μιχαήλ (Παράταξη "Λέρος νέα αρχή")
 16. Τραμπούλης Γεώργιος (Παράταξη "Λέρος νέα αρχή")
 17. Σοροκάκης Ιωάννης (Παράταξη "Λέρος - Το μέλλον σου ανήκει")
 18. Διαμαντάρας Δημήτριος (Παράταξη "Λέρος - Το μέλλον σου ανήκει")
 19. Μαυρουδής Αντώνιος - Μιχαήλ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ)
 20. Παλαπουγιούκ Γεώργιος (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ)
 21. Καρπαθάκη Γεωργία (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ)

*Επικαιροποίηση: Φεβρουάριος 2023