ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ

on 15 Μαΐου 2017
Εμφανίσεις: 28

Σας καλούμε στις 19 Μαΐου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού μας Συμβουλίου στον Πλάτανο, με θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:

Περισσοτερα...
on 12 Μαΐου 2017
Εμφανίσεις: 27

Σας καλώ στις 16 Μαΐου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ., στο Δημαρχείο, σε τακτική συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα:

Περισσοτερα...
on 01 Μαΐου 2017
Εμφανίσεις: 15

Σας καλούμε στις 7 Απριλίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού μας Συμβουλίου στον Πλάτανο, με θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:

Read More
on 28 Απριλίου 2017
Εμφανίσεις: 17

Σας καλώ στις 2 Μαΐου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., στο Δημαρχείο, σε τακτική συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα:

Read More
on 21 Απριλίου 2017
Εμφανίσεις: 16

Σας καλώ στις 25 Απριλίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., στο Δημαρχείο, σε τακτική συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα:

Read More
on 19 Απριλίου 2017
Εμφανίσεις: 17

Ο Δήμος Λέρου προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους προκειμένου να εγγραφούν σε καταλόγους αντίστοιχων κατηγοριών, να υποβάλλουν αιτήσεις για τη συμμετοχή τους στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Κληρώσεων, που αφορά απ΄ ευθείας αναθέσεις Έργων, Μελετών και Παροχής Τεχνικών και Λοιπών Συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών, για το έτος 2017.

Read More
on 13 Απριλίου 2017
Εμφανίσεις: 15

Σας καλώ στις 18 Απριλίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., στο Δημαρχείο, σε τακτική συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα:

Read More