ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ

στις 07 Ιουνίου 2021

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, την 11η Ιουνίου 2021, ημέρα Παρασκευή   και ώρα 11:00 π.μ. , με  θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:  

Περισσότερα...
στις 07 Ιουνίου 2021

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου καλεί το Σώμα σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, την 11η   Ιουνίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, με  θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:

Περισσότερα...
στις 31 Μαϊος 2021

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, την 4η  Ιουνίου 2021, ημέρα Παρασκευή   και ώρα 13:00 , με  θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:  

Περισσοτερα...
στις 20 Μαϊος 2021

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, την 24η  Μαΐου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, με θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:  

Περισσοτερα...
στις 10 Μαϊος 2021

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, την 14η  Μαΐου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 , με  θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:  

Περισσοτερα...
στις 07 Μαϊος 2021

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου καλεί το Σώμα σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, την 12η  Μαΐου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, με  θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:

Περισσότερα...
στις 28 Απριλίου 2021

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, την 5η  Μαΐου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 , με  θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:  

Περισσότερα...
στις 16 Απριλίου 2021

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, την 20η  Απριλίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 , με  θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:  

Περισσοτερα...
στις 13 Απριλίου 2021

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου καλεί το Σώμα σε κατεπείγουσα συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη μέσω της εφαρμογής ZOOM, στις 15 Απριλίου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη την αξιολόγηση, αναθεώρηση και εξειδίκευση  του περιφερειακού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου φάση Β΄- στάδιο Β1.

Περισσότερα...
στις 09 Απριλίου 2021

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, την 13η  Απριλίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 , με  θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:  

Περισσότερα...