ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ

στις 15 Σεπτεμβρίου 2023

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση την 19η Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 1:00 μ.μ. στο Δημαρχείο, με θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:

Περισσοτερα...
στις 01 Σεπτεμβρίου 2023

Λέρος 1-9-2023

Αρ. πρωτ. : 5621

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, καλεί το Σώμα στις 5 Σεπτεμβρίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 8:00 μ.μ. σε δια ζώσης τακτική συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού μας Συμβουλίου στον Πλάτανο, με θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:

Περισσοτερα...
στις 28 Αυγούστου 2023

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση την 1η Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ. στο Δημαρχείο, με θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:

Περισσοτερα...
στις 18 Αυγούστου 2023

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, καλεί το Σώμα στις 23 Αυγούστου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 8:00 μ.μ. σε δια ζώσης τακτική συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού μας Συμβουλίου στον Πλάτανο, με θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:

Περισσοτερα...
στις 04 Αυγούστου 2023

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, καλεί το Σώμα στις 8 Αυγούστου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 7:00 μ.μ. σε δια ζώσης τακτική συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού μας Συμβουλίου στον Πλάτανο, με θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:

Περισσοτερα...
στις 03 Αυγούστου 2023

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση την 7η Αυγούστου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ. στο Δημαρχείο, με θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:

Περισσοτερα...
στις 06 Ιουλίου 2023

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση την 10η Ιουλίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ. στο Δημαρχείο, με θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:

Περισσότερα...
στις 06 Ιουλίου 2023

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, καλεί το Σώμα στις 10 Ιουλίου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 7:00 μ.μ. σε δια ζώσης τακτική συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού μας Συμβουλίου στον Πλάτανο, με θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:

Περισσοτερα...
στις 29 Ιουνίου 2023

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση την 3η Ιουλίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ. στο Δημαρχείο, με θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:

Περισσοτερα...