ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ

on 10 Μαΐου 2017
Εμφανίσεις: 25

Ο Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π. Λέρου διακηρύσσει την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού,με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχων για ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 2017 του Νομικού Προσώπου του (ΔΟΠΑΙΣΑΠ) , προϋπολογισμού δαπάνης 4.995,90€ (με ΦΠA), με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Περισσοτερα...
on 25 Απριλίου 2017
Εμφανίσεις: 17

Ο Δήμαρχος Λέρου Μιχαήλ Κόλιας προκηρύσσει ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης :

(α) για μεν τα υγρά καύσιμα κίνησης την μεγαλύτερη ποσοστιαία έκπτωση (%) επί των Μέσων τιμών πώλησης του πετρελαίου κίνησης και της αμόλυβδης βενζίνης αντίστοιχα, όπως αυτές διαμορφώνονται από το τμήμα Εμπορίου της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δωδεκανήσου, την εκάστοτε μέρα παράδοσης του είδους και

Read More
on 21 Απριλίου 2017
Εμφανίσεις: 15

Ο Δήμος Λέρου προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη προμηθευτή για την προμήθεια ειδών τροφίμων για τη λειτουργία των δομών του Νομικού Προσώπου του (ΔΟΠΑΙΣΑΠ) , προϋπολογισμού δαπάνης 45.867,34€ (με ΦΠA), με κριτήριο κατακύρωσης για τα κρέατα, πουλερικά, κατεψυγμένο αρακά, ελαιόλαδο και οπωρολαχανικά το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%), στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της οικείας Περιφέρειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006.

Read More
on 18 Απριλίου 2017
Εμφανίσεις: 15

Ο ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ προκηρύσσει συνοπτικό με σφραγισμένες προσφορές για την συντήρηση και επισκευή των μεταφορικών μέσων του Δήμου Λέρου για το έτος 2017, συμπεριλαμβανόμενων και των απαιτούμενων ανταλλακτικών, με κριτήρια κατακύρωσης:

Read More