ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΤΗΛΕΦΩΝΑ

 • Διεύθυνση τεχνικής υπηρεσίας Λέρου τηλ. 22470 28332 Fax. 22470 22940
 • Γραφείο μελετών τηλ. 22470 28334 Fax. 22470 28331
 • Π.Σ.Ε.Α. τηλ. 22470 22199
 • Οικονομικές υπηρεσίες τηλ. 22470 25019 Fax. 2247025019
 • Πρωτόκολλο τηλ. 22470 23227 Fax. 22470 23401
 • Δημ. Πνευματικό Κέντρο Λέρου - Βιβλιοθήκη τηλ. 22470 24294
 • Δήμαρχος Λέρου τηλ. 22470 28199 Fax. 22470 22255
 • Γραφείο Δημάρχου τηλ. 22470 23255 Fax. 22470 22255
 • Διεύθυνση τηλ. 22470 25905 Fax. 22470 23401
 • Γραμματεία Δημαρχιακής Επιτροπής τηλ. 22470 28323
 • Πρωτόκολλο τηλ. 22470 23227 Fax. 22470 23401
 • Ληξιαρχείο - Δημοτολόγιο τηλ. 22470 28326 - 23391 Fax. 22470 28336
 • Kλητήρας τηλ. 22470 28328
 • Πολεοδομία τηλ. 22470 24999
 • Διεύθυνση τεχνικής υπηρεσίας τηλ. 22470 28332 Fax. 22470 22940
 • Γραφείο μελετών τηλ. 22470 28334 Fax. 22470 28331
 • Tεχνική υπηρεσία (Συνεργεία) τηλ. 22470 22937 Fax. 22470 22937
 • Οικονομικές υπηρεσίες τηλ. 22470 25019 Fax. 2247025019
 • Γραφείο Εσόδων τηλ. 22470 22525 Fax. 22470 22525
 • Tαμείο τηλ. 22470 25080 Fax. 22470 25080
 • Γραφείο προμηθειών τηλ. 22470 23632 Fax. 22470 23632
 • Κ.Ε.Π & Ο.Α.Ε.Δ. 22470 23400 Fax. 22470 23241
 • Δημ. Βιβλιοθήκη τηλ. 22470 24294
 • Δημ. Λαογραφικό - Ιστορικό Μουσείο τηλ. 22470 25040
 • Πύργος Μπελένη τηλ. 22470 25040