ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ ΛΕΡΟΥ

Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών:

Καστής Δημήτριος, Τηλ. 22473.60200

Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων, Δημοτικής κατάστασης Ληξιαρχείου και Αλλοδαπών, Ανθρώπινου δυναμικού & Διοικητικής μέριμνας, Προϋπολογισμού Λογιστηρίου & Προμηθειών, Εσόδων Περιουσίας και Ταμείου και Κ.Ε.Π.


Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής:

Γρεκός Κυριάκος, Τηλ. 22473.60200 (εσωτ. 235)

Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής, Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων.


Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - Καθαριότητας:

Μεραμπελιώτης Βασίλειος, Τηλ. 22473.60200

Διεύθυνση Περιβάλλοντος Δόμησης & Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Περιβάλλοντος Υδροοικονομίας & Πολιτικής Προστασίας, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Συντήρησης πρασίνου, Τεχνικών έργων, Η/Μ έργων & συγκοινωνιών.