ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ

στις 24 Ιανουαρίου 2024

24-1-2024

«Ενημερώνουμε τους δημότες μας που έχουν ληξιπρόθεσμες και απαιτητές οφειλές προς το Δήμο Λέρου, ότι θα πρέπει να προβούν σε εξόφληση ή ρύθμισή τους εντός δεκαπέντε (15) ημερών, διαφορετικά θα πρέπει να εφαρμοστούν αναγκαστικά μέτρα είσπραξης, όπως αυτά περιγράφονται στην υπ’ αρ. 534/2023 εγκύκλιο και την υπ’ αρ.160/20-11-2023  απόφαση του Δ.Σ. (ειδικώς για τα ανταποδοτικά τέλη ύδρευσης – αποχέτευσης  προβλέπονται μεταξύ άλλων και διακοπές υδροδότησης).

Περισσοτερα...
στις 19 Οκτωβρίου 2023

«ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ» - Ο Πρόεδρος του Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π Λέρου, ανακοινώνει ότι  τη Δευτέρα (23) του μηνός Οκτωβρίου ξεκινά η υποβολή των αιτήσεων, για την πρόσληψη προσωπικού και σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση του προγράμματος «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ, ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 2023-2024», ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ», συνολικά  πέντε (5) ατόμων  ειδικότητας (1) μία ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων, (3) τρεις  ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων και (1) μία ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων, για τους Παιδικούς Σταθμούς Δήμου Λέρου.

Περισσοτερα...
στις 19 Οκτωβρίου 2023

για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ  ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Περισσοτερα...
στις 30 Αυγούστου 2023

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 5231/09.08.2023 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 3/2023 ΑΔΑ:64ΦΗΩΛΓ-ΕΕ4

Περισσοτερα...
στις 25 Αυγούστου 2023

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ - ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 5231/09.08.2023 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 3/2023 ΑΔΑ:64ΦΗΩΛΓ-ΕΕ4

Περισσοτερα...
στις 09 Αυγούστου 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 3/2023

για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

Περισσοτερα...
στις 13 Ιουλίου 2023

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών (3) μηνών για τις ανάγκες της πυρασφάλειας

Περισσοτερα...