ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΡΟΥ

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λέρου αποτελείται από τον Δήμαρχο και έξι (6) δημοτικούς συμβούλους. Από αυτούς 3 ανήκουν στην πλειοψηφούσα παράταξη, επικεφαλής της οποίας είναι ο Δήμαρχος. Οι υπόλοιποι 3 ανήκουν στις παρατάξεις της μειοψηφίας.

Στην Οικονομική Επιτροπή εκπροσωπούνται οι παρακάτω συνδυασμοί :

Παράταξη "Λέρος, με όραμα και σχέδιο για όλους", επικεφαλής Κόλιας Μιχάλης

Παράταξη "Νέα πορεία για τη Λέρο", επικεφαλής Παυλής Γεώργιος

Παράταξη "Λέρος νέα αρχή", επικεφαλής Λουλουδιάς Στυλιανός

Παράταξη "Λέρος - Το μέλλον σου ανήκει", επικεφαλής Σοροκάκης Ιωάννης

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής εκλέγονται κάθε δύο χρόνια.

Σήμερα την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λέρου απαρτίζουν οι:

  1. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κόλιας Μιχάλης (Δήμαρχος)
  2. Μεραμπελιώτης Βασίλειος (Αντιδήμαρχος) - τακτικό μέλος
  3. Καστής Δημήτριος (Αντιδήμαρχος) - τακτικό μέλος
  4. Γρεκός Κυριάκος (Αντιδήμαρχος) - τακτικό μέλος
  5. Ασβεστάς Ευάγγελος - τακτικό μέλος
  6. Τραμπούλης Γεώργιος - τακτικό μέλος
  7. Διαμαντάρας Δημήτριος - τακτικό μέλος

Αναπληρωματικά μέλη:

  • Κανάρη Μαριέττα - αναπληρωματικό μέλος (Παράταξη "Λέρος, με όραμα και σχέδιο για όλους")
  • Λουλουδιάς Στυλιανός - αναπληρωματικό μέλος (Παράταξη "Λέρος νέα αρχή") 

Επικαιροποίηση: Απρίλιος 2021