ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΤΕΛ ΛΕΡΟΥ

leros bus

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΚΤΕΛ 01

(ΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΛΑΚΚΙ - ΞΗΡΟΚΑΜΠΟΣ)

ΠΛΑΤΑΝΟΣ

ΛΑΚΚΙ

ΞΗΡΟΚΑΜΠΟΣ

07.15

07.23

0730

09.30

09.38

10.00

12.00

12.08

12.30

17.00

17.08

19.30

19.00

19.08

19.30

 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΚΤΕΛ 02

(ΞΗΡΟΚΑΜΠΟΣ - ΛΑΚΚΙ - ΠΛΑΤΑΝΟΣ )

ΞΗΡΟΚΑΜΠΟΣ

ΛΑΚΚΙ

ΠΛΑΤΑΝΟΣ

07.30

07.45

07.50

10.00

10.15

10.30

12.30

12.45

13.00

17.30

17.45

18.00

19.30

19.45

20.00

 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΚΤΕΛ 03

(ΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ - ΚΡΙΘΩΝΙ - ΑΛΙΝΤΑ - ΚΑΜΑΡΑ - ΠΑΡΘΕΝΙ - ΠΛΕΦΟΥΤΙ

ΠΛΑΤΑΝΟΣ

ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ

ΚΡΙΘΩΝΙ

ΑΛΙΝΤΑ

ΚΑΜΑΡΑ

ΠΑΡΘΕΝΙ

ΠΛΕΦΟΥΤΙ

08.00

08.02

08.05

08.07

08.10

08.15

09.00

10.30

10.32

10.35

10.37

10.40

10.45

11.00

13.00

13.02

13.05

13.07

13.10

13.15

13.30

18.00

18.02

18.05

18.07

18.10

18.15

18.30

 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΚΤΕΛ 04

(ΠΛΕΦΟΥΤΙ - ΠΑΡΘΕΝΙ - ΚΑΜΑΡΑ - ΑΛΙΝΤΑ - ΚΡΙΘΩΝΙ - ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ - ΠΛΑΤΑΝΟΣ )

ΠΛΕΦΟΥΤΙ

ΠΑΡΘΕΝΙ

ΚΑΜΑΡΑ

ΑΛΙΝΤΑ

ΚΡΙΘΩΝΙ

ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ

ΠΛΑΤΑΝΟΣ

09.00

09.08

09.13

09.15

09.17

09.20

09.30

11.00

11.08

11.13

11.15

11.17

11.20

12.00

13.30

13.38

13.43

13.45

13.47

13.50

17.00

18.30

18.38

18.43

18.45

18.47

18.50

19.00