BUS ROUTES OF LEROS MUNICIPALITY

leros bus

BUS ROUTE 01

(PLATANOS - LAKKI - XEROKAMPOS)

PLATANOS

LAKKI

XEROKAMPOS

07.15

07.23

0730

09.30

09.38

10.00

12.00

12.08

12.30

17.00

17.08

19.30

19.00

19.08

19.30

 

BUS ROUTE 02

(XEROKAMPOS - LAKKI - PLATANOS)

XEROKAMPOS

LAKKI

PLATANOS

07.30

07.45

07.50

10.00

10.15

10.30

12.30

12.45

13.00

17.30

17.45

18.00

19.30

19.45

20.00

 

BUS ROUTE 03

(PLATANOS - AGIA MARINA - KRITHONI - ALINTA - KAMARA - PARTHENI - PLEFOUTI

PLATANOS

AGIA MARINA

KRITHONI

ALINTA

KAMARA

PARTHENI

PLEFOUTI

08.00

08.02

08.05

08.07

08.10

08.15

09.00

10.30

10.32

10.35

10.37

10.40

10.45

11.00

13.00

13.02

13.05

13.07

13.10

13.15

13.30

18.00

18.02

18.05

18.07

18.10

18.15

18.30

 

BUS ROUTE 04

(PLEFOUTI - PARTHENI -KAMARA - ALINTA - KRITHONI - AGIA MARINA - PLATANOS)

PLEFOUTI

PARTHENI

KAMARA

ALINTA

KRITHONI

AGIA MARINA

PLATANOS

09.00

09.08

09.13

09.15

09.17

09.20

09.30

11.00

11.08

11.13

11.15

11.17

11.20

12.00

13.30

13.38

13.43

13.45

13.47

13.50

17.00

18.30

18.38

18.43

18.45

18.47

18.50

19.00