ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ

στις 09 Δεκεμβρίου 2022

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, καλεί το Σώμα την 15η Δεκεμβρίου 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 3:00 μ.μ., σε δια ζώσης τακτική συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού μας Συμβουλίου στον Πλάτανο, με θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:

Περισσοτερα...
στις 09 Δεκεμβρίου 2022

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, καλεί το Σώμα την 15η Δεκεμβρίου 2022 ημέρα Πέμπτή και ώρα 2:00 μ.μ., σε δια ζώσης ειδική συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού μας Συμβουλίου στον Πλάτανο, με  μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη τη ψήφιση προϋπολογισμού του Δήμου μας, για το οικονομικό έτος 2023.

Περισσοτερα...
στις 01 Δεκεμβρίου 2022

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, την 5η Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., με θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:

Περισσοτερα...
στις 15 Νοεμβρίου 2022

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, καλεί το Σώμα την 19η Νοεμβρίου 2022 ημέρα Σάββατο και ώρα 1:00 μ.μ., σε δια ζώσης τακτική συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού μας Συμβουλίου στον Πλάτανο, με θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:

Περισσοτερα...
στις 27 Οκτωβρίου 2022

Λέρος  27-10-2022

Αρ. πρωτ. :  6494

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, καλεί το Σώμα την 31η Οκτωβρίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 7:30 μ.μ., σε δια ζώσης τακτική συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού μας Συμβουλίου στον Πλάτανο, με θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:

Περισσοτερα...
στις 14 Οκτωβρίου 2022

Λέρος, 14-10-2022

Αριθμ. Πρωτ.: 6219

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, την 18η Οκτωβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 1:00 μ.μ., με θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:

Περισσοτερα...
στις 30 Σεπτεμβρίου 2022

Λέρος, 30-09-2022

Αριθμ. Πρωτ.: 5876

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, την 6η Οκτωβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ., με θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:

Περισσοτερα...