ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ

στις 06 Ιουλίου 2023

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση την 10η Ιουλίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ. στο Δημαρχείο, με θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:

Περισσότερα...
στις 06 Ιουλίου 2023

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, καλεί το Σώμα στις 10 Ιουλίου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 7:00 μ.μ. σε δια ζώσης τακτική συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού μας Συμβουλίου στον Πλάτανο, με θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:

Περισσοτερα...
στις 29 Ιουνίου 2023

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση την 3η Ιουλίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ. στο Δημαρχείο, με θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:

Περισσοτερα...
στις 09 Ιουνίου 2023

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, καλεί το Σώμα στις 14 Ιουνίου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 7:30 μ.μ. σε δια ζώσης τακτική συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού μας Συμβουλίου στον Πλάτανο, με θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:

Περισσοτερα...
στις 08 Ιουνίου 2023

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση την 12η Ιουνίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ. στο Δημαρχείο, με θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:

Περισσοτερα...
στις 26 Μαϊος 2023

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, καλεί το Σώμα στις 30 Μαΐου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 8:30 μ.μ. σε δια ζώσης τακτική συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού μας Συμβουλίου στον Πλάτανο, με θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:

Περισσοτερα...
στις 26 Μαϊος 2023

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση την 30η Μαΐου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημαρχείο, με θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:

Περισσοτερα...
στις 18 Μαϊος 2023

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση την 22η Μαΐου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ. στο Δημαρχείο, με θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:

Περισσοτερα...
στις 11 Μαϊος 2023

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση την 15η Μαΐου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ. στο Δημαρχείο, με θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:

Περισσοτερα...
στις 08 Μαϊος 2023

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση την 12η Μαΐου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ. στο Δημαρχείο, με θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:

Περισσοτερα...