ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ

στις 16 Ιουλίου 2021

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, την 20η Ιουλίου 2021, ημέρα Τρίτη  και ώρα 13:00, με  θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:  

Περισσοτερα...
στις 08 Ιουλίου 2021

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, την 12η Ιουλίου 2021, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 13:00, με  θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:  

Περισσοτερα...
στις 06 Ιουλίου 2021

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου καλεί το Σώμα σε δια περιφοράς κατεπείγουσα συνεδρίαση, αύριο 7 Ιουλίου 2021, ημέρα Τετάρτη. Ως ώρα έναρξης ορίζεται 9 π.μ και ώρα λήξης 2:30 μ.μ..

Περισσοτερα...
στις 24 Ιουνίου 2021

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, την 28η Ιουνίου 2021, ημέρα Δευτέρα   και ώρα 13:00, με  θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:  

Περισσότερα...
στις 07 Ιουνίου 2021

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, την 11η Ιουνίου 2021, ημέρα Παρασκευή   και ώρα 11:00 π.μ. , με  θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:  

Περισσότερα...
στις 07 Ιουνίου 2021

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου καλεί το Σώμα σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, την 11η   Ιουνίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, με  θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:

Περισσότερα...
στις 31 Μαϊος 2021

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, την 4η  Ιουνίου 2021, ημέρα Παρασκευή   και ώρα 13:00 , με  θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:  

Περισσοτερα...
στις 20 Μαϊος 2021

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, την 24η  Μαΐου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, με θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:  

Περισσοτερα...
στις 10 Μαϊος 2021

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, την 14η  Μαΐου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 , με  θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:  

Περισσοτερα...
στις 07 Μαϊος 2021

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου καλεί το Σώμα σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, την 12η  Μαΐου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, με  θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:

Περισσότερα...