ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ

στις 29 Απριλίου 2022

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, την 4η Μαΐου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 1:00 μ.μ., με θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:

Περισσότερα...
στις 14 Απριλίου 2022

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, την 18η Απριλίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 1:00 μ.μ., με θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:

Περισσότερα...
στις 11 Απριλίου 2022

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου καλεί το Σώμα σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, την 15η  Απριλίου  2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 7.00 μ.μ. , με  θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:

Περισσότερα...
στις 24 Μαρτίου 2022

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, την 28η Μαρτίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., με  θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:  

Περισσότερα...
στις 17 Μαρτίου 2022

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου καλεί το Σώμα σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, την 21η  Μαρτίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 6.30 μ.μ. , με  θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:

Περισσότερα...
στις 14 Μαρτίου 2022

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, την 18η Μαρτίου 2022, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 13:00, με  θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:  

Περισσότερα...
στις 28 Φεβρουαρίου 2022

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, την 04η Μαρτίου 2022, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 11:00, με  θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:  

Περισσότερα...
στις 24 Φεβρουαρίου 2022

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου καλεί το Σώμα την 28η  Φεβρουαρίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 7 μ.μ., σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση στην αίθουσα του Δημοτικού μας Συμβουλίου στον Πλάτανο, με  θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:

Περισσότερα...
στις 18 Φεβρουαρίου 2022

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, την 22η Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Τρίτη  και ώρα 13:00, με  θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:  

Περισσότερα...
στις 11 Φεβρουαρίου 2022

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, την 15η Φεβρουαρίου 2022,ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, με θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:

Περισσότερα...