Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέρου [19-06-2018]

στις 15 Ιουνίου 2018

Σας καλώ στις 19-06-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., στο Δημαρχείο, σε τακτική συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα:

  1. Εγκρίσεις δαπανών σε βάρος διαφόρων Κ.Α. προϋπολογισμού Δήμου Λέρου οικ. έτους 2018.
  2. Εγκρίσεις δαπανών και διαθέσεις πιστώσεων σε συνέχεια πρωτογενών αιτημάτων.
  3. Λήψη απόφασης περί ενδικαστικού συμβιβασμού επί αγωγών ιδιωτών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ