Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λέρου [28-01-2018]

στις 24 Ιανουαρίου 2018

Η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου καλεί το σώμα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού μας Συμβουλίου στον Πλάτανο, την Κυριακή 28η Ιανουαρίου 2018, και ώρα 10:30 π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010:

 1. Έγκριση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λέρου, οικονομικού έτους 2018.
 2. Έγκριση του ετήσιου προγράμματος τουριστικής προβολής της Λέρου, για το έτος 2018.
 3. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και του Δήμου Λέρου για το έργο, «Επισκευή-Συντήρηση κτιρίου Λιμενικής Αρχής Λέρου».
 4. Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου, «Αποκατάσταση-Τσιμενταρίσματα λόγω ζημιών στα δίκτυα ύδρευσης-αποχέτευσης».
 5. Έγκριση πρωτοκόλλων καλής εκτέλεσης υπηρεσιών-εργασιών.
 6. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου, «Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων».
 7. Ενημέρωση σχετικά με αίτημα που απέστειλε το σωματείο «The Lerian Association of Sydney and New South Wales Leroς» και λήψη απόφασης επί του θέματος.
 8. Έγκριση μετάβασης Δημάρχου και Δημοτικών Συμβούλων στην Αθήνα για εκτέλεση υπηρεσιών και ειδικότερα για την παράσταση και συμμετοχή τους στην θεσμοθετημένη ετήσια εκδήλωση κοπής της πρωτοχρονιάτικής πίττας, του συλλόγου της Πανελλήνιας Ένωσης Λερίων «Η Παναγιά του Κάστρου».
 9. Έγκριση του με αριθ. 2/2017 της 15-12-2017 πρακτικού της επιτροπής εξέτασης ενστάσεων επί αμφισβητούμενων χρεώσεων σε λογαριασμούς ύδρευσης του Δήμου Λέρου.
 10. Επιβολή του τέλους παρεπιδημούντων, για το έτος 2019.
 11. Επιβολή τέλους, επί των ακαθαρίστων εσόδων κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων, για το έτος 2019.
 12. Συγκρότηση δημοτικής επιτροπής, για την κατάρτιση μητρώου αρρένων γεννηθέντων το έτος 2017.
 13. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου μας και του αναπληρωτή του, για τη συγκρότηση της γνωμοδοτικής επιτροπής του Λιμεναρχείου Λέρου για ανέλκυση ναυαγίων και άλλων διατάξεων.
 14. Παραχώρηση χρήσης αίθουσας εκδηλώσεων Δημοτικού Σχολείου Αλίντων, για τη λειτουργία «Σχολής Γονέων».
 15. Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2017, του Ισιδώρειου Θεραπευτηρίου χρονίως πασχόντων «Η Παναγιά του Κάστρου», της Ιεράς Μητροπόλεως Λέρου, Καλύμνου και Αστυπαλαίας.

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΑΦΩΤΗ-ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ