Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέρου [23-01-2018]

στις 19 Ιανουαρίου 2018

Σας καλώ στις 23-01-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ., στο Δημαρχείο, σε τακτική συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα:

  1. Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Λέρου οικ. έτους 2018.
  2. Εισήγηση για την επιβολή του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων κέντρων διασκέδασης και συναφών καταστημάτων, για το έτος 2019.
  3. Εισήγηση για την επιβολή του τέλους παρεπιδημούντων, για το έτος 2019.
  4. Εξέταση αιτήματος υπαλλήλου, για εξαίρεση-αντικατάσταση μέλους σε επιτροπής του Δήμου Λέρου.
  5. Εξουσιοδότηση του δικηγόρου του Δήμου Λέρου προκειμένου να ασκήσει πρόσθετη παρέμβαση για λογαριασμό του Δήμου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ