Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λέρου [22-01-2018]

στις 18 Ιανουαρίου 2018

Η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου καλεί το σώμα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού μας Συμβουλίου στον Πλάτανο, την 22η Ιανουαρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010:

  1. Έγκριση πρωτοκόλλων καλής εκτέλεσης υπηρεσιών-εργασιών.
  2. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου, «Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων».
  3. Έγκριση του με αριθ. 2/2017 της 15-12-2017 πρακτικού της επιτροπής εξέτασης ενστάσεων επί αμφισβητούμενων χρεώσεων σε λογαριασμούς ύδρευσης του Δήμου Λέρου.
  4. Συγκρότηση δημοτικής επιτροπής, για την κατάρτιση μητρώου αρρένων γεννηθέντων το έτος 2017.
  5. Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2017, του Ισιδώρειου Θεραπευτηρίου χρονίως πασχόντων «Η Παναγιά του Κάστρου», της Ιεράς Μητροπόλεως Λέρου, Καλύμνου και Αστυπαλαίας.
  6. Ενημέρωση σχετικά με αίτημα που απέστειλε το σωματείο «The Lerian Association of Sydney and New South Wales Leroς» και λήψη απόφασης επί του θέματος.

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΑΦΩΤΗ-ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ