Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέρου [29-01-2018]

στις 25 Ιανουαρίου 2018

Σας καλώ στις 29-01-2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ., στο Δημαρχείο, σε τακτική συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα:

  1. Εγκρίσεις δαπανών και διαθέσεις πιστώσεων σε συνέχεια πρωτογενών αιτημάτων
  2. Εγκρίσεις δαπανών και διαθέσεις πιστώσεων σε συνέχεια πρωτογενών αιτημάτων και έγκριση χρονοδιαγραμμάτων-προμετρήσεων εκτέλεσης έργων με αυτεπιστασία.
  3. Αποδοχή ή μη του Πρακτικού Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς, του δημόσιου ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την «Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών-Ανακατασκευή και αισθητική αναβάθμιση πέντε παιδικών χαρών του Δήμου Λέρου»
  4. Αποδοχή ή μη του με Α.Π.:34/04-01-2018 Πρακτικού που συντάχθηκε έπειτα από διαγωνισμό που διενεργήθηκε για την εκμίσθωση γεωτεμάχιου εμβαδού 4.040 τ.μ., το οποίο αποτελεί τμήμα της μείζονος δημοτικής έκτασης, συνολικής επιφάνειας 16.510 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση «ΜΠΡΟΥΤΖΙ – ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ».
  5. Αποδοχή ή μη του με Α.Π.:35/04-01-2018 Πρακτικού που συντάχθηκε έπειτα από διαγωνισμό που διενεργήθηκε για την εκμίσθωση γεωτεμάχιου εμβαδού 4.390 τ.μ., το οποίο αποτελεί τμήμα της μείζονος δημοτικής έκτασης, συνολικής επιφάνειας 16.510 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση «ΜΠΡΟΥΤΖΙ – ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ».
  6. Αποδοχή ή μη του με Α.Π.:36/04-01-2018 Πρακτικού που συντάχθηκε έπειτα από διαγωνισμό που διενεργήθηκε για την εκμίσθωση γεωτεμάχιου εμβαδού 4.030 τ.μ., το οποίο αποτελεί τμήμα της μείζονος δημοτικής έκτασης, συνολικής επιφάνειας 16.510 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση «ΜΠΡΟΥΤΖΙ – ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ».
  7. Αποδοχή ή μη του με Α.Π.:37/04-01-2018 Πρακτικού που συντάχθηκε έπειτα από διαγωνισμό που διενεργήθηκε για την εκμίσθωση γεωτεμάχιου εμβαδού 4.050 τ.μ., το οποίο αποτελεί τμήμα της μείζονος δημοτικής έκτασης, συνολικής επιφάνειας 16.510 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση «ΜΠΡΟΥΤΖΙ – ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ».
  8. Αποδοχή ή μη του με Α.Π.:38/04-01-2018 Πρακτικού έπειτα από διαγωνισμό που διενεργήθηκε για τη μίσθωση ακινήτου από το Δήμο μας, για τη στέγαση ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ (Κ.Ε.Π.) Λέρου.
  9. Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση Δήμου Λέρου επί της αίτησης αντικατάστασης/ εξαίρεσης πραγματογνώμονα, σχετικά την ύπαρξη κοινόχρηστου δρόμου ή μη στην περιοχή Λακκίου Λέρου, ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ