Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λέρου [14-11-2017]

στις 10 Νοεμβρίου 2017

Η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, καλεί το σώμα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού μας Συμβουλίου στον Πλάτανο, την 14η Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 σε τακτική-ειδική συνεδρίαση, με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη, την ψήφιση προϋπολογισμού Δήμου Λέρου, οικονομικού έτους 2018.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΑΦΩΤΗ-ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ