Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέρου [24-10-2017]

στις 20 Οκτωβρίου 2017

Σας καλώ στις 24 Οκτωβρίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ., στο Δημαρχείο, σε τακτική συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα:

  1. Εγκρίσεις δαπανών και διαθέσεις πιστώσεων σε συνέχεια πρωτογενών αιτημάτων.
  2. Εγκρίσεις δαπανών σε βάρος διαφόρων Κ.Α. προϋπολογισμού Δήμου Λέρου οικ. έτους 2017.
  3. Καθορισμός των όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση τμήματος δημοτικής έκτασης, εμβαδού 4.040 τ.μ., το οποίο αποτελεί τμήμα μείζονος δημοτικού γεωτεμαχίου κειμένου στη θέση «Μπρούτζι-Προφήτης Ηλίας» συνολικής επιφανείας 16.510 τ.μ..
  4. Καθορισμός των όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση τμήματος δημοτικής έκτασης, εμβαδού 4.390 τ.μ., το οποίο αποτελεί τμήμα μείζονος δημοτικού γεωτεμαχίου κειμένου στη θέση «Μπρούτζι-Προφήτης Ηλίας» συνολικής επιφανείας 16.510 τ.μ..
  5. Καθορισμός των όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση τμήματος δημοτικής έκτασης, εμβαδού 4.030 τ.μ., το οποίο αποτελεί τμήμα μείζονος δημοτικού γεωτεμαχίου κειμένου στη θέση <Μπρούτζι-Προφήτης Ηλίας> συνολικής επιφανείας 16.510 τ.μ..
  6. Καθορισμός των όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση τμήματος δημοτικής έκτασης, εμβαδού 050τ.μ., το οποίο αποτελεί τμήμα μείζονος δημοτικού γεωτεμαχίου κειμένου στη θέση  <Μπρούτζι-Προφήτης Ηλίας> συνολικής επιφανείας 16.510 τ.μ..

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ