Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέρου [6-11-2017]

στις 02 Νοεμβρίου 2017

Σας καλώ στις 6 Νοεμβρίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ., στο Δημαρχείο, σε τακτική συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα:

  1. Εγκρίσεις δαπανών και διαθέσεις πιστώσεων σε συνέχεια πρωτογενών αιτημάτων.

  2. Εγκρίσεις δαπανών σε βάρος διαφόρων Κ.Α. προϋπολογισμού Δήμου Λέρου οικ. έτους 2017.

  3. Ανάκληση – Αποδέσμευση ποσών από διάφορες Α.Α.Υ..

  4. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης και κατάρτισης των όρων διακήρυξης, για την προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών - ανακατασκευή και αισθητική αναβάθμιση πέντε (5) παιδικών χαρών του Δήμου Λέρου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ