Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέρου [09-06-2017]

στις 02 Ιουνίου 2017

Σας καλώ στις 9 Ιουνίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ., στο Δημαρχείο, σε τακτική συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα:

  1. Έγκριση ή μη του Πρακτικού Αξιολόγησης οικονομικών προσφορών και ορισμού προσωρινών αναδόχων του δημόσιου ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών Δήμου και ΔΟΠΑΙΣΑΠ για το έτος 2017-2018».
  2. Εισήγηση για μείωση τελών σύνδεσης στο δίκτυο αποχέτευσης του Δήμου Λέρου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ