Πρόσκληση σε δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λέρου

στις 27 Οκτωβρίου 2022

Λέρος  27-10-2022

Αρ. πρωτ. :  6494

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, καλεί το Σώμα την 31η Οκτωβρίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 7:30 μ.μ., σε δια ζώσης τακτική συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού μας Συμβουλίου στον Πλάτανο, με θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:

  1. Έγκριση τεχνικού προγράμματος Δήμου Λέρου, οικονομικού έτους 2023.
  2. Καθορισμός συντελεστών του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού του Δήμου Λέρου, για το έτος 2023.
  3. Λήψη απόφασης αναφορικά με τους εργαζόμενους στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» κατόπιν της με αριθ. 4Κ/2020/13-5-2020 προκήρυξης ΑΣΕΠ και της με αριθ. 1548/2022 απόφασης Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣΤΕ).
  4. Έγκριση τοποθέτησης ενημερωτικών πινακίδων στο Δήμο Λέρου.
  5. Έναρξη διαδικασίας εκμίσθωσης χώρων, για τη λειτουργία κυλικείων καταστημάτων στο ΚΥΤ - ΚΕΔΝ Λέρου.
  6. Αίτημα του κέντρου πολιτισμού έρευνας και ανάπτυξης Λέρου «ΑΡΤΕΜΙΣ», για την παραχώρηση ανεμόμυλου στην περιοχή Απιτίκι Λέρου.
  7. Νέα αίτηση επιχορήγησης του αθλητικού ομίλου αντισφαίρισης Λέρου «Ίωνες», για το έτος 2022.
  8. Έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε πολίτη, για την αντιμετώπιση έκτακτης και σοβαρής ανάγκης.

Η ανωτέρω διαδικασία διενεργείται  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του  Ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (Α΄ 136/9-7-2022),  προς εφαρμογή των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΑΦΩΤΗ-ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ