Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέρου

στις 24 Νοεμβρίου 2021

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στη δια περιφοράς Έκτακτη, Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σήμερα 24 Νοεμβρίου 2021, με ώρα έναρξης 12:00 μ.μ. και ώρα λήξης 14:00 μ.μ.. Η διαδικασία, θα διεξαχθεί δια περιφοράς - μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και μέσω συμπλήρωσης ειδικού εντύπου στο οποίο θα καταγράφεται η ψήφος ανά θέμα, το οποίο θα επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση, και αφού αυτό συμπληρωθεί από τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, θα κατατεθεί στον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής πάλι μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου(email).

Η αποστολή της ψήφου σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, θα γίνει από 12:00 έως 14:00 στο email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .

Η ανωτέρω διαδικασία διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α'), των από 11/03/2020 και 30/03/2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (Α’ 55) και με των αριθμ. Πρωτ.: 18318 / 13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ),  20930 / 31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), 33282/29.05.2020 (ΑΔΑ:Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7), 60249/22.09.2020 (ΑΔΑ:Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9) και 77233/13.11.2020 (ΑΔΑ:6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών.

Ο κατεπείγων χαρακτήρας της συνεδρίασης συνίσταται στο ότι o πληρεξούσιος δικηγόρος, στον οποίο αρχικά είχε ανατεθεί η υπόθεση, κ. Παναγιώτης Αβρίθης - Δικηγόρος Κω, ασθενεί αιφνιδίως και για το λόγο αυτό δεν θα μπορέσει να εκπροσωπήσει τους κ.κ. Κόλια Μιχαήλ και Μεραμπελιώτη Βασίλειο, κατά τη συνεδρίαση του μονομελούς Πλημμελειοδικείου Λέρου, αύριο 25-11-2021, σε υπόθεση  με κατηγορούμενους τον κ. Κόλια Μιχαήλ του Ευθυμίου- Δήμαρχο Λέρου, κ. Μεραμπελιώτη Βασίλειο του Εμμανουήλ- Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λέρου και κ. Συριδάκη Χρήστο, σύμφωνα με το κλητήριο θέσπισμα   ΑΒΜ Β 2016/538.

Το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι:

  1. Εξουσιοδότηση ή μη του νομικού συμβούλου του Δήμου Λέρου κ. Παραπονιάρη Β. Αθανάσιου, προκειμένου να παράσχει νομική υποστήριξη στον κ. Κόλια Μιχαήλ, Δήμαρχο Λέρου και κ. Μεραμπελιώτη Βασίλειο – Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λέρου, ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Λέρου, στις 25 του μήνα Νοεμβρίου 2021, σύμφωνα με το: ΑΒΜ Β 2016/538 Κλητήριο Θέσπισμα. Το θέμα αφορά περιστατικό που δημιουργήθηκε κατά την αποβίβαση προσφύγων/ μεταναστών στον λιμένα Λακκίου σε παρελθόντα χρόνο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                              

ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ