Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέρου [26/10/2020]

στις 26 Οκτωβρίου 2020

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στη δια περιφοράς Έκτακτη, Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σήμερα 26 Οκτωβρίου 2020. Η διαδικασία, θα διεξαχθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), ενώ για όσους δεν υπάρχει η εν λόγω δυνατότητα, μέσω συμπλήρωσης ειδικού εντύπου στο οποίο θα καταγράφεται η ψήφος ανά θέμα, και το οποίο θα επιδίδεται συνημμένο με την παρούσα πρόσκληση από τον κλητήρα του Δήμου, ο οποίος ακολούθως και αφού αυτό συμπληρωθεί από τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, θα το καταθέσει στον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής.

Σε περίπτωση αποστολής της ψήφου σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η αποστολή θα γίνει από 11:30 έως 13:30 στο email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .

Η ανωτέρω διαδικασία διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α'), των από 11/03/2020 και 30/03/2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (Α’ 55) και με των αριθμ. Πρωτ.: 18318 / 13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ),  20930 / 31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), 33282/29.05.2020 (ΑΔΑ:Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) και 60249/22.09.2020 (ΑΔΑ:Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9) εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών.

Ο κατεπείγων χαρακτήρας της συνεδρίασης συνίσταται στην ανάγκη για άμεση  προμήθεια τροφίμων, για τη σίτιση των παιδιών που φιλοξενούνται στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Λέρου και ειδικότερα ειδών αρτοπωλείου και ζαχαροπλαστείου, σε συνέχεια του συνοπτικού διαγωνισμού που διενεργήθηκε και απέβη άγονος για τα συγκεκριμένα είδη. Ο Δήμος Λέρου θα πρέπει να προβεί στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης  σύμφωνα με τα άρθρα 32 και 106 του Ν. 4412/2016, προκειμένου να διασφαλιστεί η άμεση προμήθεια αυτών για τη σίτιση των παιδιών.    

Το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι:

  1. Λήψη απόφασης για την προμήθεια τροφίμων, για τη σίτιση των παιδιών που φιλοξενούνται στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Λέρου και ειδικότερα ειδών αρτοπωλείου και ζαχαροπλαστείου, σε συνέχεια του συνοπτικού διαγωνισμού που διενεργήθηκε απέβη άγονος για τα συγκεκριμένα είδη και με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης σύμφωνα με τα άρθρα 32 και 106 του Ν. 4412/2016,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ