Πρόσκληση για κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λέρου

στις 13 Ιανουαρίου 2020

Η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, καλεί το σώμα σε κατεπείγουσα συνεδρίαση στις 14 Ιανουαρίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού μας Συμβουλίου στον Πλάτανο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου  67 του Ν. 3852/2010 (Α΄ 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο  74 του Ν. 4555/2018 (Α΄ 133) και ισχύει, με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη το μεταναστευτικό-προσφυγικό ζήτημα.

Ο κατεπείγων χαρακτήρας της πρόσκλησης-συνεδρίασης, επαφίεται στην αναγκαιότητα λήψης απόφασης αναφορικά με τις αποφάσεις της κυβέρνησης, περί κατασκευής νέας δομής φιλοξενίας προσφύγων-μεταναστών στην περιοχή Λέπιδα Λέρου.

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΑΦΩΤΗ-ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ