Ημερίδα ενημέρωσης για τη δημιουργία του εθνικού Κτηματολογίου στο Δήμο Λέρου

στις 16 Ιουλίου 2018

Ο Δήμος Λέρου ανακοινώνει την πραγματοποίηση ημερίδας ενημέρωσης για τη δημιουργία του εθνικού Κτηματολογίου στο μησί της Λέρου.

Εκπρόσωποι της σύμπραξης που έχει αναλάβει την δημιουργία του Κτηματολογίου στην Δωδεκάνησο θα παρουσιάσουν την διαδικασία και την σκοπιμότητα του έργου.

Έμφαση θα δοθεί στην προετοιμασία των πολιτών για την κατάθεση δηλώσεων ιδιοκτησίας και συγκεκριμένα για :

-Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται να κατατεθούν

-τον τρόπο υποβολής των δικαιολογητικών

-τις καθοριστικές ημερομηνίες του έργου.

Επίσης θα συζητηθούν τρόποι αντιμετώπισης προβλημάτων (κληρονομικά, χρησικτησίες, διεκδικήσεις κ.λ.π.)

Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στο κινηματοθέατρο Λακκίου την Τετάρτη 18 Ιουλίου στις 18:00.