ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΛΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ

στις 20 Ιουλίου 2018

ΠΡΟΣ: 
Υφυπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
κ. Νεκτάριο Σαντορινιό

Με την παρούσα επιστολή και κατόπιν προφορικής σας δέσμευσης σχετικά με την συνέχιση δρομολογίων της ακτοπλοϊκής γραμμής Σάμος – Αγαθονήσι – Αρκοί – Πάτμος – Λειψοί – Λέρος – Κάλυμνος – Κω, σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για την συνέχιση της λειτουργίας της ανωτέρω ακτοπλοϊκής γραμμής, και παρακαλώ όπως μεριμνήσετε για την άμεση επαναπροκήρυξη, προκειμένου να υπάρξει ο αντίστοιχος προγραμματισμός από όλους τους ενδιαφερόμενους.

Οι ενέργειες που έχετε κάνει συντελούν στην ανάπτυξη όχι μόνο της Λέρου, αλλά ολόκληρης της νησιωτικής χώρας, και η παρούσα επιστολή είναι το ελάχιστο δυνατό για την αναγνώριση και επικρότηση των στοχευμένων ενεργειών σας.

Με εκτίμηση, 
Ο Δήμαρχος Λέρου 
Κόλιας Μιχάλης