Χρηματοδότηση του έργου ‘’Βελτίωση Ασφαλτόστρωση Περιφερειακών και τοπικών οδών Ν. Λέρου’’

στις 12 Σεπτεμβρίου 2017

Επιστολή στον Περιφερειάρχη Ν. Αιγαίου κ. Γιώργο Χατζημάρκο απέστειλε ο Δήμαρχος Λέρου κ. Μιχάλης Κόλιας σχετικά με τη χρηματοδότηση του έργου «Βελτίωση – Ασφαλτόστρωση Περιφερειακών και τοπικών οδών Ν. Λέρου», στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:

«Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής πρόσκλησης και της επισκέψεως σας στο νησί μας, επανερχόμαστε στο αίτημα μας για εύρεση πόρων υλοποίησης του έργου του θέματος, του οποίου αντίγραφο της μελέτης σας είχαμε επιδώσει.

Λαμβάνοντας υπόψη το συνολικό διαθέσιμο ποσό των 3.500.000€ μέσω της ανωτέρω πρόσκλησης θα θέλαμε να μας γνωρίσετε εάν χρειάζεται να αναμορφώσουμε την μελέτη αυτή, ώστε να μειωθεί το αντικείμενο και να προκύψει μικρότερος προϋπολογισμός, προκειμένου να ενταχθεί το έργο αυτό στη δράση 7.β.1.3 «Δημιουργία και βελτίωση των υποδομών σύνδεσης με τις πύλες εισόδου-εξόδου – έργα οδικής ασφάλειας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου.

Σας παρακαλούμε να περιληφθούμε στις προτάσεις της Περιφέρειας, διότι όπως γνωρίζετε το οδικό δίκτυο της Ν. Λέρου έχει σημαντικές φθορές και υπολείπεται των γειτονικών νησιών στα οποία πρόσφατα έγιναν ασφαλτοστρώσεις.

Παραμένουμε στη διάθεση σας για όποια τροποποίηση μας προτείνετε και παρακαλούμε θερμά για τις δικές σας ενέργειες».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ