ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΣΤΑ ΑΛΙΝΤΑ ΛΕΡΟΥ

στις 04 Αυγούστου 2017

Στο πλαίσιο του προγράμματος της δημοτικής Αρχής για την υλοποίηση / αναβάθμιση των τουριστικών υποδομών του νησιού, ο Δήμαρχος Λέρου κ. Μιχ. Κόλιας σας ενημερώνει ότι πρόκειται να υπογραφεί διαβαθμιδική σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Δήμου Λέρου, με αντικείμενο την παραχώρηση αρμοδιότητας από το Δήμο Λέρου στην Περιφέρεια για την εκτέλεση του έργου «δημιουργία αγκυροβολίου τουριστικών σκαφών στα Άλιντα», την πιο ανεπτυγμένη τουριστικά περιοχή του νησιού, με προϋπολογισμό 1,5 εκατ.  ευρώ, που θα

χρηματοδοτηθεί εξ ολοκλήρου από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη επισφραγίζει την άριστη συνεργασία της Δημοτικής Αρχής, τόσο με την Περιφέρεια όσο και με την κυβέρνηση και ειδικότερα με τον Υφυπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Νεκτάριο Σαντορινιό, ο οποίος άλλωστε μερίμνησε για την ένταξη του έργου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, κατά την πρόσφατη συνάντηση με τον Δήμαρχο Λέρου παρουσία του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης κ. Δραγασάκη και του Περιφερειάρχη Ν. Αιγαίου κ. Χατζημάρκου.  

Ιστορικό

Η μελέτη αγκυροβολίου τουριστικών σκαφών στα Άλιντα, ανατέθηκε από τον Δήμο Λέρου, καθώς υπάρχει μεγάλη ανάγκη για την εξυπηρέτηση των πολυάριθμων σκαφών αναψυχής που επισκέπτονται το νησί, αλλά και των ντόπιων.

Προβλεπόμενα έργα

Στη μελέτη προβλέπεται η εγκατάσταση ελαφρών έργων στην βορειοανατολική ακτή του όρμου Αλίντων Λέρου. Θα κατασκευασθεί αγκυροβόλιο με την διαμόρφωση μόλων κατασκευασμένων με γεφυρώματα επί βάθρων από σκυρόδεμα, σε βάθος από 1,00 μ. έως 3,50μ. σε απόσταση από την ακτή.

Οι προτεινόμενες κατασκευές με βάθρα μήκους 3,00 μ. Χ 2,00 μ. πλάτος σε αποστάσεις μεταξύ τους ανά 4,00 μ., δεν πρόκειται να προκαλέσουν οποιαδήποτε διαταραχή της παράλιας κυκλοφορίας των ρευμάτων ή των ιζημάτων, καθώς θα είναι ευχερής η κυκλοφορία της θάλασσας. Παράλληλα, η κατασκευή τους με χρήση σκυροδέματος θα είναι στιβαρή ώστε να δύνανται να πρυμνοδετήσουν και μεγάλα σκάφη.

Θέσεις εξυπηρετούμενων σκαφών

Καθώς αναμένεται να υπάρχουν μεγάλα τουριστικά σκάφη που θα προέρχονται από τις τουρκικές ακτές, χρειάζεται να αυξηθεί το μέγεθος των σκαφών που θα προσορμίζουν στο αγκυροβόλιο στα Αλιντα. Με βάση τις τυπικές διαστάσεις των μηχανοκίνητων και ιστιοπλοϊκών σκαφών και τις απαιτήσεις βάθους πρόσδεσης για κάθε κατηγορία, (κατά P.I.A.N.C.), προκύπτει ενδεικτική κατανομή εξυπηρετούμενων σκαφών στο αγκυροβόλιο, όπως στον Πίνακα που ακολουθεί.

Κατά συνέπεια θα αυξηθεί και το εμβαδόν της θαλάσσιας ζώνης ώστε να είναι εφικτοί οι ελιγμοί όλων των σκαφών. Έτσι, η θαλάσσια ζώνη θα έχει εμβαδόν 17.181,20 τ.μ., ενώ το εμβαδόν της χερσαίας ζώνης θα είναι 1.177,15 τ.μ.

Για την ασφαλή μετακίνηση των επιβατών από και προς την ξηρά, θα τοποθετηθεί γεφύρωμα από τον χερσαίο χώρο στην ακτή, μέχρι το πρώτο βάθρο.

Κατάταξη εξυπηρετούμενων σκαφών αγκυροβολίου κατά μέγεθος:

ΜΗΚΟΣ ΣΚΑΦΟΥΣ

(μέτρα)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΚΑΦΩΝ

5,00

5

5,50

7

6,00

35

8,00

17

10,00

1

15,00

2

20,00

2

25,00

2

30,00

2

ΣΥΝΟΛΟ

73 σκάφη

Χερσαία ζώνη λιμένα

Η είσοδος πλάτους 6,00 μέτρων, διαμορφώνεται επί της παραλιακής οδού Αλίντων – Λακκίου και θα φέρει ανακλινόμενη μπάρα. Ο χερσαίος χώρος θα επιστρωθεί με κυβόλιθους. Στην βόρεια πλευρά θα κατασκευασθεί κτίριο εμβαδού 96,00 τ.μ. στο οποίο θα στεγάζονται το γραφείο του αγκυροβολίου, W.C., αποθήκη για την φύλαξη υλικών απορρύπανσης, μηχανοστάσιο Η/Μ εγκαταστάσεων και πυρόσβεσης και W.C. Α.Μ.Ε.Α. Σε επαφή με τον νότιο τοίχο του κτιρίου θα τοποθετηθεί εξωτερικά δεξαμενή για την συγκέντρωση των μηχανέλαιων.

Στον χώρο από το κτίριο μέχρι την είσοδο θα διαμορφωθούν θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων. Ο υπόλοιπος χερσαίος χώρος θα είναι ελεύθερος για την ευχερή κυκλοφορία των αυτοκινήτων και την εξυπηρέτηση των χρηστών του καταφυγίου.