ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΥΠΕΓΡΑΦΗ Η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΟ ΛΕΡΟΥ

στις 07 Αυγούστου 2017

Την Τρίτη 1.8.2017 υπεγράφη η προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου και του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάτμου, προκειμένου να εκτελεστεί το έργο «Μελέτη, κατασκευή και Άδειες Ίδρυσης και Λειτουργίας Υδατοδρομίου στη Λέρο», προϋπολογισμού 150.000 ευρώ άνευ ΦΠΑ.

Βάσει της Προγραμματικής Σύμβασης  η Περιφέρεια αναλαμβάνει να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες ανάθεσης εκπόνησης των απαιτούμενων τεχνικών μελετών καθώς και των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, να προωθήσει όλες τις διαδικασίες που προβλέπονται για την έκδοση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας των Υδατοδρομίων, την προμήθεια και εγκατάσταση κατάλληλου εξοπλισμού για τον σταθμό Προσθαλάσσωσης – Αποθαλάσσωσης Υδροπλάνων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τα προβλεπόμενα από τις μελέτες, καθώς και το κόστος για την έκδοση των αδειών ίδρυσης λειτουργίας και κατασκευής.

Το Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πάτμου αναλαμβάνει να διαθέσει χώρο εντός του  λιμένα, που θα επιλεγεί κατόπιν πρότασης ή υπόδειξης σε συνεργασία με τους μελετητές, για τη χωροθέτηση του Υδατοδρομίου, χώρους εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και μέσων που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του καθώς και ό,τι άλλο απαιτείται για τη συμπλήρωση των τεχνικών φακέλων και των φακέλων Αδειών ίδρυσης και Λειτουργίας του Υδατοδρομίου.

Μετά από αυτή τη σημαντική εξέλιξη, ο Δήμαρχος Λέρου δήλωσε:

«Άλλο ένα σπουδαίο έργο για τη Λέρο ξεκίνησε την τροχιά υλοποίησης, με την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ν. Αιγαίου και Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάτμου,  για την μελέτη, την κατασκευή καθώς και τις άδειες ίδρυσης και λειτουργίας του Υδατοδρομίου Λέρου. Με την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου, οι κάτοικοι και οι επισκέπτες του νησιού μας θα έχουν ακόμη έναν εναλλακτικό τρόπο μετακίνησης, ενώ παράλληλα θα ενισχυθεί τόσο ο Τουριστικός τομέας, όσο και το αίσθημα ασφάλειας των συμπολιτών μας. Η εξέλιξη αυτή έρχεται την κατάλληλη στιγμή προκειμένου να αποστομώσει όλους εκείνους που προσπαθούν να κοροϊδέψουν τους συμπολίτες μας, λασπολογώντας εναντίον της Δημοτικής Αρχής. Η απάντηση μας στη λάσπη είναι και θα είναι η δημοπράτηση νέων έργων πνοής για τον τόπο».