ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΟΥ 193.520,34€ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΝΤΕ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΡΟΥ

στις 03 Αυγούστου 2017

Την ένταξη του έργου «Προμήθεια εξοπλισμού, ανακατασκευή και αισθητική αναβάθμιση πέντε παιδικών χαρών» του Δήμου Λέρου στον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Ολοκλήρωση Χρηματοδοτικού Προγράμματος Αστική Αναζωογόνηση», Μέτρο 2:«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2016 – 19 ΔΗΜΟΙ», σε συνέχεια σχετικής πρόσκλησης, αποφάσισαν τα μέλη ΔΣ του Πράσινου Ταμείου.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 193.520,34€

Για το θέμα ο Δήμαρχος Λέρου προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Ο Δήμος μας από το 2011 ασκεί μια άκρως επιτυχημένη κοινωνική πολιτική μεριμνώντας πρωτίστως για όσους συμπολίτες μας χρειάζονται την έμπρακτη στήριξη του Δήμου. Στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής, συνεχίζουμε την προσπάθεια στήριξης των νέων γονέων και των παιδιών τους, κάνοντας το πρώτο βήμα και προσφέροντας το αυτονόητο, που δυστυχώς για κάποιους επί σειρά ετών ήταν περιττή πολυτέλεια: Να ανακατασκευάσουμε πέντε παιδικές χαρές για να παίζουν με ασφάλεια τα παιδιά μας. Και όταν λέμε ασφάλεια, δεν εννοούμε κάτι γενικό και αόριστο. Εννοούμε πως η λειτουργική αποκατάσταση των παιδικών χαρών του Δήμου Λέρου θα γίνει με βάση τις προδιαγραφές που έχει ορίσει το Υπουργείο Εσωτερικών και τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας και πιστοποίησης. Η αποκατάσταση των πέντε παιδικών χαρών θα κοστίσει193.520,34 ευρώ, τα οποία θα αντληθούν από το Πράσινο Ταμείο και είμαι υπερήφανος για αυτή την εξέλιξη».