Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέρου [25-09-2017]

στις 21 Σεπτεμβρίου 2017

Σας καλώ στις 25 Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., στο Δημαρχείο, σε τακτική συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα:

1. Εγκρίσεις δαπανών και διαθέσεις πιστώσεων σε συνέχεια πρωτογενών αιτημάτων.

2. Εγκρίσεις δαπανών σε βάρος διαφόρων Κ.Α. προϋπολογισμού Δήμου Λέρου οικ. έτους 2017.

3. Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση της 3ης εντολής πληρωμής του έργου «Συντηρήσεις-επισκευές σχολικών κτιρίων» Δήμου Λέρου.

4. Κατάρτιση όρων διακήρυξης, για την εκμίσθωση δημοτικών χώρων, για την τοποθέτηση και εγκατάσταση κεραιών κινητής τηλεφωνίας, στις περιοχές «Κλειδί», «Τσίγκουνας», «Σκουμπάρδα» και «Μάρκελλος» της Ν. Λέρου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ