Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέρου [8-05-2020]

στις 04 Μαϊος 2020

Σας καλώ στις 08 Μαΐου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ., σε τακτική συνεδρίαση, η οποία θα διεξαχθεί με τον τρόπο που προβλέπει  η από 11 Μαρτίου 2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της μετάδοσής τους» (Α΄55) και της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) της 30ης Μαρτίου 2020 (Α΄75). Ειδικότερα θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης με δυνατότητα βιντεοκλήσης κλπ., στο Δημοτικό Κατάστημα με τα παρακάτω θέματα:

  1. Εισήγηση για την έγκριση της 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Λέρου οικ. έτους 2020.
  2. Λήψη απόφασης για την παράταση αποσφράγισης προσφορών του έργου «Επισκευή και συντήρηση κτιρίου Λιμενικής Αρχής Λέρου», λόγω κορωνοϊού.
  3. Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠΕ) της Σύμβασης για την Παροχή Υπηρεσιών: «Ενεργειακή Αναβάθμιση-Αυτοματοποίηση Συστημάτων Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων χώρων - Εφαρμογές Smart Cities, με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Λέρου».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ