Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέρου [3-02-2020]

στις 30 Ιανουαρίου 2020

Σας καλώ στις 03 Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ., στο Δημαρχείο, σε τακτική συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα:

 1. Έγκριση χρονοδιαγραμμάτων-προμετρήσεων εκτέλεσης έργων με αυτεπιστασία.
 2. Λήψη απόφασης για την έκδοση εντάλματος προπληρωμής ΧΕΠΠ και έγκριση δαπάνης.
 3. Ορισμός υπαλλήλου Δήμου Λέρου για τη διαχείριση της πάγιας προκαταβολής οικ. έτους 2020.
 4. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από πρόστιμα Κ.Ο.Κ..
 5. Έγκριση μετακίνησης και αποζημίωση εκτός έδρας Δημοτικού Συμβούλου για εκτέλεση υπηρεσιών.
 6. Εισήγηση για την επιβολή του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων κέντρων διασκέδασης και συναφών καταστημάτων, για το έτος 2021.
 7. Εισήγηση για την επιβολή του τέλους παρεπιδημούντων, για το έτος 2021.
 8. Λήψη απόφασης για την τήρηση ή μη, του διπλογραφικού συστήματος του Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π. Λέρου και ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ. Λέρου από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμο Λέρου.
 9. Εξουσιοδότηση ή μη του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Λέρου, να παρασταθεί για συζήτηση αγωγής, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κω (υπόθεση παραδοσιακού κτιρίου ‘’ΛΕΡΟΣ’’).
 10. Εξουσιοδότηση ή μη του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Λέρου, προκειμένου να υποστηρίξει έφεση του Δήμου Λέρου, ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Δωδεκανήσου (υπόθεση Σκοπελίτη- Αγ. Παρασκευή).
 11. Εξουσιοδότηση ή μη του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Λέρου, προκειμένου να αντικρούσει έφεση κατά του Δήμου Λέρου, ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Δωδεκανήσου (υπόθεση Οικονόμου- Αγ. Μαρίνα).
 12. Εξουσιοδότηση ή μη του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Λέρου, προκειμένου να υποστηρίξει ανακοπή του Δήμου Λέρου, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κω (υπόθεση πρωτοκόλλου αποζημίωσης χρήσης γης της Κτηματικής Υπηρεσίας Δωδεκανήσου).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ