ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΔΟΠΑΙΣΑΠ ΛΕΡΟΥ

στις 29 Ιουνίου 2017

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Οργανισμού Παιδικών Σταθμών - Αθλητισμού - Πολιτισμού:

Διακηρύσσει

Την με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογής αναδόχου για τη διενέργεια προμήθειας ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ του ΔΟΠΑΙΣΑΠ Λέρου με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. 

Για να κατεβάσετε το τεύχος διακήρυξης πατήστε σε αυτό το πεδίο

Για να κατεβάσετε την μελέτη πατήστε σε αυτό το πεδίο