ΔΗΛΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΛΕΡΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

στις 18 Οκτωβρίου 2018

Σχετικά με "ανακοίνωση" ιστοσελίδας τοπικού ενδιαφέροντος η οποία αναφέρει ότι δεν επετράπη η βιντεοσκόπηση της συνεδρίασης του Δ.Σ. της 16ης Οκτωβρίου 2018 από ανήλικο "εκπρόσωπο" της συγκεκριμένης ιστοσελίδας, ο Δήμαρχος Λέρου προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

"Μετά τον αδόκητο θάνατο του ιδιοκτήτη, το Δημοτικό Συμβούλιο Λέρου δεν έχει πληροφορηθεί για το ποιος ή ποιοι είναι ιδιοκτήτες και υπό ποιο νομικό και φορολογικό καθεστώς. Συνεπώς για την προστασία του Δημοτικού Συμβουλίου αλλά και των ίδιων των Δημοτικών Συμβούλων και επειδή δεν γίνεται να έρχεται ο οποιοσδήποτε και να βιντεοσκοπεί τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. χωρίς έγκριση, διαμηνύσαμε ευγενικά στον ανήλικο "εκπρόσωπο" της ιστοσελίδας, όπως ο νόμιμος εκπρόσωπος της συγκεκριμένης ιστοσελίδας προσκομίσει τα απαραίτητα στοιχεία, ώστε να δοθεί η άδεια βιντεοσκόπησης. Όλα τα υπόλοιπα που αναφέρονται στην "ανακοίνωση" κινούνται στη σφαίρα της αόρατης παραπληροφόρησης".