Πενήντα προσλήψεις συμβασιούχων μετά από παρέμβαση Δημάρχου Λέρου

στις 11 Μαϊος 2018

Ο Δήμαρχος Λέρου κ. Μιχάλης Κόλιας εκφράζει την πλήρη ικανοποίησή του προς την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εργασίας καθώς και προς τον Γενικό Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων πόρων κ. Χαρίλαο Φλώρο, για την αποδοχή της πρότασης του Δημάρχου Λέρου σχετικά με την πρόσληψη προσωπικού στο δήμο Λέρου με σύμβαση ορισμένου χρόνου, τουλάχιστον διπλάσιου αριθμού από τον αρχικά προβλεπόμενο των είκοσι (20) συμβασιούχων, για την υλοποίηση του Β΄ Κύκλου του προγράμματος Απασχόλησης Κοινωφελούς Χαρακτήρα.

Μετά από τη συγκεκριμένη παρέμβαση του κ. Κόλια, ο αριθμός των θέσεων που έχουν κατανεμηθεί στον Δήμο Λέρου στο πλαίσιο του Προγράμματος, αφορούν σε πενήντα (50) προσλήψεις συμβασιούχων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην αντιμετώπιση της ανεργίας και την επανασύνδεση των μακροχρόνια ανέργων με την αγορά εργασίας, καθώς και στην προαγωγή της κοινής ωφέλειας σε τοπικό επίπεδο, με την κάλυψη κοινωνικών αναγκών.

Το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια 8 μηνών, θα απευθύνεται κυρίως σε μακροχρόνια ανέργους και θα χρηματοδοτηθεί από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους.

Περιλαμβάνει απασχόληση με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα η οποία θα παρέχεται με την μορφή έργων με συγκεκριμένα παραδοτέα. Τα έργα αυτά δεν θα καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες και θα έχουν μετρήσιμα αποτελέσματα όσον αφορά τη βελτίωση της καθημερινής ζωής των κατοίκων του Δήμου (αναβάθμιση υπηρεσιών, εξυπηρέτηση μεγαλύτερου πλήθους δημοτών κλπ). Για τη διευκόλυνση της επανένταξης των ανέργων στην αγορά εργασίας, το νέο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας περιλαμβάνει και δράσεις συμβουλευτικής και κατάρτισης.

Τα έργα που θα υλοποιηθούν,  επιλέγονται από  τον Δήμο Λέρου ανάλογα με τις ανάγκες του.

Ενδεικτικά τα έργα του προγράμματος στοχεύουν:

  • Στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους κατοίκους,
  • Στη συντήρηση και αναβάθμιση μικρών υποδομών,
  • Στην αναβάθμιση της λειτουργίας των υπηρεσιών,
  • Στην αναβάθμιση και προστασία του περιβάλλοντος.

Ο Δήμος Λέρου σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα καλείται να χαρτογραφήσει τις ανάγκες του νησιού και των δημοτών και να σχεδιάσει αντίστοιχα έργα δηλώνοντας ειδικότητες από συγκεκριμένη λίστα του υπουργείου, στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος.

Ανακοίνωση προς τους ενδιαφερόμενους για το πρόγραμμα, θα ακολουθήσει μετά το πέρας των γραφειοκρατικών διαδικασιών.