Πρωτοβουλία του Μιχάλη Κόλια για κοινή συνάντηση με τους Δημάρχους Λέσβου, Χίου, Σάμου και Κω αναφορικά με το προσφυγικό - μεταναστευτικό

στις 25 Νοεμβρίου 2019

Πρωτοβουλία για κοινή συνάντηση με τους Δημάρχους Λέσβου, Χίου, Σάμου και Κω αναφορικά με το προσφυγικό - μεταναστευτικό ανέλαβε ο Δήμαρχος Λέρου κ. Μιχάλης Κόλιας, ο οποίος με επιστολή που απέστειλε αναφέρει τα εξής: 

Προς:

Δήμαρχο Λέσβου

Δήμαρχο Χίου

Δήμαρχο Αν. Σάμου

Δήμαρχο Κω

ΘΕΜΑ: Κοινή Συνάντηση Δημάρχων 

Αξιότιμοι κύριοι συνάδελφοι, 

Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, τις τελευταίες ημέρες με εντελώς αιφνιδιαστικό και μεθοδευμένο τρόπο βρίσκεται σε εξέλιξη μία προσπάθεια να βρεθούν οι κοινωνίες των πέντε νησιών μας προ απαράδεκτων τετελεσμένων στο φλέγον θέμα του προσφυγικού.

Επειδή είναι προφανές ότι μεταξύ μας υπάρχει μία σύμπλευση και συναντίληψη του προβλήματος και επειδή οι τοπικές μας κοινωνίες πρόκειται να είναι οι μεγάλοι χαμένοι από τις κυοφορούμενες κυβερνητικές πρωτοβουλίες, εκτιμώ ότι έχει ωριμάσει πλέον η στιγμή να συντονίσουμε τις δράσεις μας και να προχωρήσουμε σε κοινό σχέδιο δράσης, το οποίο πρόκειται να συναποφασίσουμε και να καταθέσουμε ως τη δική μας πλέον πρόταση προς τα αρμόδια κυβερνητικά όργανα, πέραν αυτού, ασφαλώς, θα πρέπει να συζητήσουμε τους τρόπους αντίδρασης μας σε περίπτωση που οι προτάσεις μας δεν βρουν ευήκοα ώτα.

Για το λόγο αυτό, σας καλώ σε κοινή συνάντηση την Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2019 στην Αθήνα, σε τόπο και χρόνο που θα συμφωνηθεί κατ΄ ιδίαν επικοινωνία μεταξύ των γραφείων μας, ώστε να καταλήξουμε σε μία κοινή γραμμή, την οποία εν συνεχεία θα δημοσιοποιήσουμε μάλιστα μέσω μιας κοινής συνέντευξης τύπου μετά το πέρας της συνάντησης μας.

Είναι αυτονόητο θεωρώ ότι της συνάντησης αυτής θα πρέπει να έχουν προηγηθεί αντίστοιχες συνεδριάσεις των δημοτικών μας συμβουλίων, προκειμένου οι προτάσεις που θα συζητηθούν να έχουν τύχει της μεγαλύτερης δυνατής πολιτικής συναίνεσης.


Με εκτίμηση,

Ο Δήμαρχος Λέρου,

Κόλιας Μιχάλης