ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΟΣΜΟ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΛΕΡΟΥ

στις 17 Νοεμβρίου 2019

Την Κυριακή 17 Νοεμβρίου 2019, ο Δήμαρχος Λέρου κ. Μιχάλης Κόλιας και οι Αντιδήμαρχοι κ. Γρεκός Κυριάκος και κ. Καστής Δημήτριος παρέστησαν στην Γενική Συνέλευση του Εμπορικού Συλλόγου Λέρου, τόσο με τη θεσμική τους ιδιότητα, όσο και με την ιδιότητα τους ως επαγγελματίες, με θέματα στην ημερήσια διάταξη της Γ.Σ. τον διοικητικό και οικονομικό απολογισμό καθώς και τη λήψη απόφασης για τη διενέργεια εκλογών και την εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης, ο απερχόμενος πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου κ. Γιάννης Σιφουνιός, προέβη στον οικονομικό απολογισμό του συλλόγου περιγράφοντας την οικονομική κατάσταση του εν λόγω σωματείου ως τραγική, αφού ο Σύλλογος δεν μπορεί να καλύψει τις στοιχειώδεις υποχρεώσεις του, όπως είναι τα λειτουργικά έξοδα των κτιριακών εγκαταστάσεων (διακοπή σύνδεσης ίντερνετ, απόλυση υπαλλήλου που εξυπηρετεί τον εμπορικό κόσμο του νησιού, καταβολή ενοικίων κλπ), λέγοντας μεταξύ άλλων ότι υπάρχει χρέος στην Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία Καλύμνου (ΑΝΕΚ) από παρελθόντα έτη, η οποία απαιτεί από τον ίδιο με νομικά μέσα την καταβολή των χρεών. Επίσης ο κ. Σιφουνιός είπε ότι δεν προτίθεται να διεκδικήσει εκ νέου την ηγεσία του Εμπορικού Συλλόγου.

Ο Δήμαρχος Λέρου κ. Μιχάλης Κόλιας, αφού ευχαρίστησε τον κ. Σιφουνιό, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι, τα μέλη των σωματείων δεν θα πρέπει να συγχέουν τις πολιτικές τους πεποιθήσεις με την ιδιότητά τους ως μέλη επαγγελματικών σωματείων, διότι όταν συμβαίνει αυτό, δημιουργούνται δυσεπίλυτα πολιτικά προβλήματα τα οποία δυστυχώς, επηρεάζουν όλα τα μέλη, την εύρυθμη λειτουργία των σωματείων καθώς και το άνοιγμα των συλλόγων στην κοινωνία

Ο Αντιδήμαρχος κ. Γρεκός έθεσε θέμα νομιμότητας της Γενικής Συνέλευσης, λέγοντας ότι από τη στιγμή που είναι παρόντες μόνο δέκα επαγγελματίες (!), θα πρέπει να συγκληθεί εκ νέου η Γενική Συνέλευση με την παρουσία των προβλεπόμενων μελών του Συλλόγου, ώστε να υπάρχει η μέγιστη συμμετοχή των επαγγελματιών, ζητώντας παράλληλα αντίγραφο του καταστατικού του Εμπορικού Συλλόγου.

Τέλος ο Αντιδήμαρχος κ. Καστής αφού έθεσε ερωτήσεις οικονομικού περιεχομένου προς τον κ. Σιφουνιό, τόνισε ότι το πρόβλημα που υπάρχει στον εμπορικό σύλλογο, εκτός από οικονομικό, είναι πρωτίστως πολιτικό.