Αντιδήμαρχος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης:

Τσακυριός Αναστάσιος, Τηλ. 22473.60200

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης


Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών:

Καστής Δημήτριος, Τηλ. 22473.60200

Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων, Δημοτικής κατάστασης Ληξιαρχείου και Αλλοδαπών, Ανθρώπινου δυναμικού & Διοικητικής μέριμνας, Προϋπολογισμού Λογιστηρίου & Προμηθειών, Εσόδων Περιουσίας και Ταμείου και Κ.Ε.Π.


Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής:

Γρεκός Κυριάκος, Τηλ. 22473.60200 (εσωτ. 235)

Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής, Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων.


Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - Καθαριότητας:

Μεραμπελιώτης Βασίλειος, Τηλ. 22473.60200

Διεύθυνση Περιβάλλοντος Δόμησης & Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Περιβάλλοντος Υδροοικονομίας & Πολιτικής Προστασίας, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Συντήρησης πρασίνου, Τεχνικών έργων, Η/Μ έργων & συγκοινωνιών.


 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λέρου απαρτίζεται συνολικά από 21 δημοτικούς συμβούλους και εκπροσωπούνται σε αυτό οι παρακάτω δημοτικές παρατάξεις:

Περισσοτερα...