Πρόεδρος ΔΟΠΑΙΣΑΠ

Βιογραφικό Κοκκίνη Φωτεινής, Προέδρου ΔΟΠΑΙΣΑΠ