Πρόεδρος Δ.Σ. Λέρου

Βιογραφικό Παπαφώτη - Βασιλάκου Μαρίας, Προέδρου Δ.Σ. Λέρου