Πρόσκληση σε δια ζώσης ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της δημοτικής μας αρχής, για το τρίτο δίμηνο έτους 2024

στις 28 Ιουνίου 2024

Λέρος 28-6-2024
Αρ. πρωτ.: 4616

ΠΡΟΣ:
1. Δήμαρχο, κ. ΚΩΤΤΑΚΗ Τιμόθεο
2. Μέλη δημοτικού συμβουλίου

Θ Ε Μ Α : «Πρόσκληση σε δια ζώσης ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της δημοτικής μας αρχής, για το τρίτο δίμηνο έτους 2024».


Σας ενημερώνουμε ότι στις 10 Ιουλίου 2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 7:00 μ.μ., θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης στο δημοτικό κινηματοθέατρο Λακκίου, η ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της δημοτικής μας αρχής για το τρίτο δίμηνο έτους 2024, σύμφωνα με το άρθρο 7 «Ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας δημοτικής αρχής – Προσθήκη άρθρου 67Α στον ν. 3852/2010» του ν. 5056/2023 (Α΄ 163).

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις, ορίζεται η 7η Ιουλίου 2024 ημέρα Κυριακή, ως η καταληκτική ημερομηνία που μπορείτε να υποβάλλετε εγγράφως προς συζήτηση έως ένα θέμα ο καθένας δημοτικός σύμβουλος και να το αποστείλετε με κάθε πρόσφορο μέσο προς τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΟΥΜΠΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

Διευθυντή διοικητικών & οικονομικών υπηρεσιών

Διευθυντή περιβάλλοντος, δόμησης & τεχνικών υπηρεσιών

Νομικό σύμβουλο

Γραφείο πληροφορικής