Πρόσκληση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Λέρου σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη (μέσω της εφαρμογής zoom)

στις 20 Ιουνίου 2024

                                        Λέρος 19-06-2024
                                        Αρ. Πρωτ. 4378  

ΘΕΜΑ : «Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη (μέσω
της εφαρμογής zoom), της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Λέρου».        Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη (μέσω της
εφαρμογής zoom), της Δημοτικής Επιτροπής, στις 25 Ιουνίου 2024, ημέρα
Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ., με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1.      Τροποποίηση σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Λέρου για το έργο
«Επισκευή-Συντήρηση-Εκσυγχρονισμός στις υφιστάμενες μονάδες αφαλάτωσης
Δήμου Λέρου».
2.       Λήψη απόφασης για τις επεκτάσεις του φωτισμού που έγιναν από τον
Δήμο Λέρου στις περιοχές Παρθενίου (φράγμα) και στο δρόμο Ράχης.
3.      Λήψη απόφασης για τον τρόπο εκποίησης κολονών οδικού Δημοτικού
φωτισμού.
4.      Λήψη απόφασης για τη διαγραφή του e mail του Δήμου (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)
από 29 Δεκεμβρίου έτους 2023.
5.      Λήψη απόφασης για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου με τίτλο: (Ενεργειακή
Αναβάθμιση-Αυτοματοποίηση συστημάτων ηλεκτροφωτισμού κοινόχρηστων
χώρων-εφαρμογές <smart cities>, με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο
Λέρου) με την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΚ ΚΑΛΛΙΝΙΚΙΔΗΣ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΑΡΓΕΙΑΣ ΑΕ».
6.      Λήψη απόφασης για τη σύναψη της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάτμου και του Δήμου Λέρου για το έργο
«Αναβάθμιση παλιάς μαρίνας λιμένα Σκάλας Πάτμου (β φάση).
7.      Λήψη απόφασης για την κατάργηση του β σκέλους της απόφασης 64/2015
του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα, «Ορισμός μελών και συγκρότηση
επιτροπής (Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης) σύμφωνα με το άρθρο 70
του ν. 3852/2010 (Α΄87) <Επιτροπές του Δημοτικού Συμβουλίου>.
8.      Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθ. 26/2024 απόφαση του
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέρου με θέμα, «Τροποποίηση του Άρθρου 7 της
Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Λέρου και του Δημοτικού
Λιμενικού Ταμείου με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥ
ΛΙΜΕΝΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Λ.» ενταγμένο στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ,
λόγω της εκ νέου σύσταση της».
9.      Έγκριση απολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Λέρου οικονομικού έτους 2023.
10.     Λήψη απόφασης Υποχρεωτική αναμόρφωση των πινάκων στοχοθεσίας οικ.
έτους 2024.
11.     Έγκριση δαπανών για την εξόφληση τιμολογίων της πάγιας προκαταβολής.
12.     Διαπίστωση αδυναμίας εκτέλεσης  της εργασίας με τίτλο: «Μίσθωση
αποφρακτικού μηχανήματος και βοθροφόρου οχήματος λόγω αυξημένων αναγκών
» και ανάθεση της εργασίας σε ανάδοχο που θα διαθέτει αποφρακτικό
μηχάνημα και λυματοφόρο όχημα.
13.     Λήψη Απόφασης για την υποβολή πρότασης, εκ μέρους του Δήμου Λέρου
(Δ/νση Περιβάλλοντος, Δόμησης και Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Λέρου),
χρηματοδότησης στην Πρόσκληση με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση του
δημόσιου κτηριακού αποθέματος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» του
Περιφερειακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2021-2027», για την Πράξη με
τίτλο, «Ενεργειακή Αναβάθμιση Κλειστού Γυμναστηρίου Δήμου Λέρου».
14.     Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού για τις ανάγκες της πυρασφάλειας.
15.     Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής ύδρευσης.
16.     Λήψη απόφασης για επιδίκαση απαιτήσεων από μισθωτές δημοτικών
ακινήτων.


                                                                         
                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


                                                                         
                            ΚΩΤΤΑΚΗΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ