ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ YΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΡΟΥ

στις 19 Σεπτεμβρίου 2017

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Αριθμ. Πρωτ 4180/15-09-17

Ο ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ

δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι

την με συνοπτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς ανά είδος, επιλογή αναδόχου για την προμήθεια:

YΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΡΟΥ Προϋπολογισμού 45.113,66 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 17%)

ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ