Διευκρινήσεις σχετικά με Δημοτικό Σύμβουλο του Δήμου Λέρου

στις 08 Δεκεμβρίου 2017

Προς: Lerian Association Of NSW

Σε απάντηση του εγγράφου σας με το οποίο ζητάτε από τον Δήμο Λέρου επίσημες διευκρινήσεις σχετικά με τον δημοτικό σύμβουλο Λέρου κ. Γεώργιο Παυλή, και ειδικότερα εάν ο συγκεκριμένος κύριος φέρει επισήμως τον τίτλο του «πρέσβη» ή του «πρεσβευτή» της Λέρου στην Αυστραλία, σας γνωρίζω τα κάτωθι:

Α. Ο κ. Γεώργιος Παυλής κατέχει το αξίωμα του Δημοτικού Συμβούλου Λέρου με την μειοψηφούσα παράταξη από το 2014, και μετά από έρευνα στα αρχεία αποφάσεων του Δημοτικού μας Συμβουλίου σας ενημερώνουμε ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένη απόφαση που επισήμως να τον ορίζει «πρέσβη» ή «πρεσβευτή» στην Αυστραλία.

Β. Στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Ελλάδος δεν υφίσταται επίσημος τίτλος ή αξίωμα «πρέσβη» / «πρεσβευτή» και κατ’ επέκταση με την υφιστάμενη νομοθεσία δεν θα μπορούσε ποτέ να ληφθεί σχετική απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Γ. Επισήμως, προσφωνώντας ένα πρόσωπο ως «πρέσβη», δηλώνουμε κάποιον που κατέχει ιεραρχικά την ανώτατη βαθμίδα της διπλωματικής υπηρεσίας του υπουργείου Εξωτερικών, δηλαδή τον ανώτατο διπλωματικό αντιπρόσωπο σε ξένη χώρα, τον επικεφαλής πρεσβείας. Διττή σημασία έχει όταν προσφωνήσουμε κάποιον ως «πρεσβευτή», που δηλώνει αφενός μεν ότι το πρόσωπο αυτό είναι «πρέσβης», αφετέρου δε ότι είναι κάποιος που διαδραματίζει το ρόλο επίσημου εκπροσώπου (συνήθως φορέα).

Δ. Ο κ. Γεώργιος Παυλής δεν διαδραματίζει το ρόλο επίσημου εκπροσώπου του Δήμου Λέρου στην Αυστραλία, ενώ γνωρίζω μετά βεβαιότητος ότι δεν ανήκει στη διπλωματική υπηρεσία του υπουργείου Εξωτερικών. Κατ’ επέκταση ο τίτλος αυτός ανήκει στη σφαίρα της φαντασίας, ενώ μου είναι άγνωστοι οι λόγοι για τους οποίους ο κ. Γεώργιος Παυλής αυτοπροσδιορίζεται ως «πρέσβης», διαθέτοντας μάλιστα και εκτυπωμένες κάρτες με αυτόν τον τίτλο.

Ε. Είναι προσωπική μου πεποίθηση, ως Δήμαρχος Λέρου, ότι «πρεσβευτές» της Λέρου σε χώρες του εξωτερικού είναι ΟΛΟΙ ΟΙ ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΕΣ ΜΑΣ και ο κάθε ένας ξεχωριστά, οι οποίοι διαφημίζουν και πρεσβεύουν το νησί μας στα πέρατα της γης, ανεξάρτητα από την οικονομική τους επιφάνεια.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΡΟΥ
Κόλιας Μιχάλης