ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΑΠΟΚΟΠΩΝ ΔΕΗ ΣΕ 14 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΗΣ ΛΕΡΟΥ

στις 28 Ιουνίου 2017

Αναφορικά με το θέμα της εκτέλεσης αποκοπών της ΔΕΗ σε συμπολίτες μας, λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών, και ενόψει των έντονων καιρικών φαινομένων που επίκεινται (καύσωνας), η ΔΕΗ ΑΕ κατόπιν σχετικών ενεργειών του Δημάρχου Λέρου, επανεξέτασε τα δεδομένα που είχε στην διάθεσή της, και ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΙ την υλοποίηση των αποκοπών έως την Δευτέρα 3-7-2017.

Για το θέμα του προβλήματος της επικοινωνίας των συμπολιτών μας που κινδυνεύουν με διακοπή ηλεκτροδότησης, με το Κατάστημα Κω της ΔΕΗ ΑΕ, η εν λόγω εταιρεία αναφέρει σε σχετική επιστολή της ότι, προφανώς και δεν υφίσταται, δεδομένου ότι όλα τα αιτήματα για διακανονισμό ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχει δεχθεί και συνεχίζει να δέχεται, έχουν διευθετηθεί, και ορισμένα από αυτά έχουν ολοκληρωθεί, πλην των περιπτώσεων όπου υπάρχουν εκκρεμότητες από την πλευρά των πελατών της ΔΕΗ.Με αφορμή την παραπάνω εξέλιξη ο Δήμαρχος Λέρου ευχαριστεί για την κατανόηση του σημαντικού αυτού κοινωνικού προβλήματος, τόσο την ΔΕΗ ΑΕ, όσο και τον Διευθυντή Καταστήματος Ρόδου κ. Μπριάνη, για την καθοριστική συμβολή και βοήθειά του στην επίλυση του συγκεκριμένου θέματος.