ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Δωρεάν Μαστογραφικού Ελέγχου

στις 21 Μαϊος 2018

Ο Δήμος Λέρου συμμετέχει στο πρόγραμμα Δωρεάν Μαστογραφικού Ελέγχου, της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας που στηρίζεται από την Κ.Ε.Δ.Ε. Η κινητή μονάδα θα βρίσκεται στο νησί μας στις 12, 13 και 14 Ιουνίου στο Κέντρο Κοινότητας δήμου Λέρου στην Καμάρα.

Για να εξεταστεί μια γυναίκα πρέπει να είναι 40 έως 70 ετών, να μην έχει γίνει μαστογραφία τους τελευταίους 12 μήνες, να μην υπάρχει ιστορικό καρκίνου μαστού, βιοψίας ή αισθητικής επέμβασης στο μαστό και να μην είναι σε έμμηνο ρύση.

Τηλεφωνικά ραντεβού στο 2247023130, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Απαραίτητο το ΑΜΚΑ για την εγγραφή στο μητρώο ωφελουμένων του Κέντρου Κοινότητας. Πληροφορίες Ευαγγέλου Βάσω. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.